GPS speed/location till the end of May '19

BumbleMii

New Member
Joined
Feb 3, 2018
Messages
11
Reaction score
3
Country
United Kingdom
hope so then i might stick it back in my car.
 

beherit00

New Member
Joined
May 1, 2019
Messages
4
Reaction score
0
Country
Poland
And what is the newest firmware version for 70mai pro? (1.0.4na?)
Where I can download it ?
 

stuff.hunter

Active Member
Joined
May 1, 2018
Messages
150
Reaction score
32
Country
Ireland
Dash Cam
70mai Pro + GPS, 70mai
And what is the newest firmware version for 70mai pro? (1.0.4na?)
Where I can download it ?
Through the app I guess

Sent from my SM-N950F using Tapatalk
 

beherit00

New Member
Joined
May 1, 2019
Messages
4
Reaction score
0
Country
Poland
@stuff.hunter : I guess there is no option to update this version of firmware in the app, and many reviews in GP that this option is missing :( that's why I am asking. (app ver. 1.1.0; dashcam: 1.0.4na)
 

stuff.hunter

Active Member
Joined
May 1, 2018
Messages
150
Reaction score
32
Country
Ireland
Dash Cam
70mai Pro + GPS, 70mai
Guess 1.0.4na is latest mate. I've downloaded standard 70mai app not the one from manual

Sent from my SM-N950F using Tapatalk
 

szenteb

New Member
Joined
May 3, 2019
Messages
19
Reaction score
10
Country
Hungary
I am really waiting this firmware update... :D
 

szenteb

New Member
Joined
May 3, 2019
Messages
19
Reaction score
10
Country
Hungary
It is time to update! :) I am just waiting for... and very exciting :)
 

hoangnt.hn

New Member
Joined
Jun 10, 2019
Messages
9
Reaction score
2
Location
Vietnam
Country
Viet Nam
New app but no option for gps coordinate and speed
New firmware but can see gps coordinate and speed while playback video in album @@. They are crazy funny lolz.
Ok fine with the coordinate but why not the speed
 

Moon To

New Member
Joined
Jun 24, 2019
Messages
4
Reaction score
0
Location
woman
Country
Viet Nam
 

hoangnt.hn

New Member
Joined
Jun 10, 2019
Messages
9
Reaction score
2
Location
Vietnam
Country
Viet Nam
Cái này chỉ khi xem lại album mới có tốc độ và toạ độ bạn ơi, còn lại khi ghi hình trực tiếp sẽ ko hiển thị trên màn hình

 

Moon To

New Member
Joined
Jun 24, 2019
Messages
4
Reaction score
0
Location
woman
Country
Viet Nam
Cái này chỉ khi xem lại album mới có tốc độ và toạ độ bạn ơi, còn lại khi ghi hình trực tiếp sẽ ko hiển thị trên màn hình
Mình mua cam nội địa. Up tiếng anh. Shop có gửi mình bản up gps. Hôm trước mình up toàn lỗi. Sáng nay xem thì thấy màn hình cam có gps. Và coi trên app đt cũng có. Nhưng khi save clip về máy thì không có.
 

inmoska

New Member
Joined
Jul 4, 2019
Messages
2
Reaction score
0
Location
Ha Noi
Country
Viet Nam
Mình mua cam nội địa. Up tiếng anh. Shop có gửi mình bản up gps. Hôm trước mình up toàn lỗi. Sáng nay xem thì thấy màn hình cam có gps. Và coi trên app đt cũng có. Nhưng khi save clip về máy thì không có.
Bạn giúp mình up bản nội địa 1.04na lên 1.05na.Làm làm theo hướng dẫn không thành công
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
G4B33 Dash Cam Pro / MiDrive D02 8
Top